Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.colombiana.sk. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Colombiana SK, s.r.o., Bartoškova 7, 831 04, Bratislava, IČO: 47 477 474, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  93451/B (ďalej len “Predávajúci”).

 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.colombiana.sk (ďalej len “Kupujúci”).

 1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky.

 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri pri realizácií objednávky.

 3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy.

 4. Na zadanú emailovú adresu Kupujúcim ihneď zašleme Potvrdenie o prijatí objednávky na spracovanie, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), prípadne ďalšie informácie. Objednávka bude spracovaná v čo najkratšom čase od doručenia. Po kontrole dostupnosti komponentov na výrobu výrobku, resp. samotného výrobku v našom sklade bude Kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci email s inštrukciami v závislosti od vami vybraného spôsobu platby a doručenia. Doručením potvrdzujúceho e-mailu dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 1. Kúpna cena a spôsob platby

  1. Všetky ceny uvedené na www.colombiana.sk sú koncové, pokiaľ je to aktuálne, tak vrátane DPH.

  2. Poplatok za poštovné a balné účtujeme zvlášť a je uvedený v sumarizácii objednávky.

  3. Spôsob platby:

 1. Poštovné a iné poplatky

   1. K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania.

    • na územie Slovenskej Republiky zásielka do 1000g:

    • na územie Českej Republiky zásielka do 1000g:

    • na územie krajín Európskej Únie zásielka do 1000g:

    • na územie ostatných krajín zásielka do 1000g:

   1. Pre zásielky s hmotnosťou prevyšujúcou 1000g budú účtované poplatky podľa sadzobníka Slovenskej pošty. V prípade vaša zásielka prevyšuje 1000g, budeme vás kontakovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky. V prípade vášho súhlasu so zvýšeným poštovným vám následne zašleme email o potvrdení objednávky.

 1. Dodacie podmienky a termíny dodania

 1. Dodacia lehota je závislá od dostupnosti produktov a ich komponentov v našom sklade a platí pre každý produkt osobitne. Produkty z kategórie Šperky na našej web stránke expedujeme ich bez zbytočného odkladu, zvyčajne do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky (ak máme komponenty na výrobu skladom), najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia potvrdenia objednávky. Všetky naśe výrobky (hlavne ľanové výrobky) vyrábame na základe objednávky zákazníka, pokladajú sa za objednávku na vyrobenie výrobku na mieru, podľa preferencie Kupujúceho a jeho špecifikácie farby, veľkosti, prípadne dohodnutej úpravy modelu. Tento tovar obyčajne nemáme na sklade ale ho zhotovíme až po obdržaní objednávky. Doba zhotovenia sa môže predĺžiť v čase rušnej sezóny, najmä v letných mesiacoch.

 2. V ponuke máme aj produkty, pri ktorých je výroba dodatočných kusov produktov ťažšia alebo už nemusí byť možná, v závislosti od dostupnosti materiálu potrebného na výrobu. O takýchto skutočnostiach informujeme Kupujúceho čo najskôr (telefonicky, emailom).

 3. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, expresnou zásielkou, prípadne kuriérom za príplatok. K dodacej lehote na Slovensku treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu ku Kupujúcemu Slovenskou poštou. Ak pri vyplnení objednávky Kupujúci označil spôsob doručenia Vyzdvihnutie v showroome, tovar si môže vyzdvihnúť priamo v našom showroome bez navýšenia ceny za tovar o poštovné.

 4. O vyexpedovaní objednávky je Kupujúci informovaný e-mailom. Ak tovar nebol Kupujúcemu doručený ani do 7 dní po obdržaní e-mailu, Kupujúci je povinný nás kontaktovať telefonicky alebo emailom a následne svoju dodávaciu poštu. Bližšie informácie o zásielke a možných dôvodoch nedoručenia po preverení následne poskytneme Kupujúcemu.

 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie.

 6. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúceho požadovať aj náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

 7. Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

 8. Pri prevzatí zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať a požiadať Slovenskú poštu o postup pri reklamácii v takomto prípade.

  1. Záručná doba a reklamačný poriadok

  1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je uvedené inak.

  2. Záručný servis zabezpečuje Predávajúci, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

  3. V prípade upletnenia reklamácie nášho tovaru je potrebné nás kontaktovať emailom. Reklamovaný tovar (až po dohode s nami) zašle Kupujúci na adresu, ktorú mu dodáme. Tovar zaslaný na našu adresu bez predošlej dohody sa nepovažuje za priznanú reklamáciu, uschováme ho po dobu šé dní a zákazník si ho môže vyzdvihnúť v našom showroome osobne. Nebudeme vynakladať poštovné náklady na zasielanie takejto zásielky naspäť. Výber kuriérskej spoločnosti ako aj spôsob dodania musí byť nami odsúhlasený, prijímame iba zásielky zaslané doporučene Slovenskou poštou, ak sa nedohodneme inak. V žiadnom prípade neprevezmeme tovar zaslaný Kupujúcim spôsobom "na dobierku".

  4. Reklamovaný tovar je možné odovzdať aj osobne v našom showroome ColoMBiana.

  5. Po obdržaní reklamovaného tovaru budeme Kupujúceho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa na vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie vymeníme reklamovaný tovar za iný, ktorý si Kupujúci vyberie (do hodnoty reklamovaného tovaru), ak je možné tovar opraviť, tak ho opravíme, alebo vrátime Kupujúcemu peniaze. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od uplatnenia a uznania reklamácie.

  6. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nedbalým zaobchádzaním resp. fyzickým poškodením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

  7. Reklamovať možno len vady, ktoré neboli zjavné pri nákupe. Chybný výrobok nesmie Kupujúci používať aby bolo možné správne určiť príčinu vady. Ak by sa vada v dôsledku ďalšieho používania zväčšila, reklamáciu nebude možné uznať. Reklamáciu nemožno uznať v prípade prirodzeného opotrebenia výrobku, poškodenia v dôsledku nedodržiavania riadnej starostlivosti, hlavne poškodenia vodou, lakom na vlasy, parfémom a ľudským potom, mechanického poškodenia, ako je odretie, poškrabanie, odtrhnutie, zlomenie časti a pod.

  1. Stornovanie objednávky

  1. Ak si Kupujúci praje zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, je potrebné nás čo najskôr kontaktovať.

  2. Vyhradzujeme si právo stornovať objednávku na tovar, ak sme ho nie schopní dodať z dôvodu nedostupnosti komponentov (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky budeme Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky Kupujúcemu vrátené do 14 dní na účet, z ktorého sme platbu obdržali, pokiaľ sa nedohodneme inak.

  3. Objednaný tovar vyrobíme po obdržaní konkrétnej objednávky na mieru, teda po výbere, špecifikácie a zadaní konkrétneho tovaru Kupujúcim, teda veľkosti, farby, prípadne inej konkrétnej špecifikácie podľa dohody Kupujúceho a Predávajúceho. V tomto prípade nie je možné tovar bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. 

  1. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

  1. Svojich zákazníkov si vážime. Zakladáme si na dôvere a plne rešpektujeme Vaše súkromie. Všetky osobné údaje, ktoré zadáte na našich stránkach, budú slúžiť výlučne na komunikáciu s Vami, našimi zákazníkmi a na zaslanie objednaného tovaru. Zaväzujeme sa, že v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov neposkytneme tieto údaje bez Vášho súhlasu tretím stranám.

  2. Prevádzkovateľom internetového obchodu coloMBiana.sk je Colombiana SK, s.r.o., Bartoškova 7, 83104, Bratislava, IČO: 47 477 474, DIČ: 2023910878.

  3. Pred odoslaním objednávky je potrebné vyplniť dotazník s nasledovnými informáciami:

  1. Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov Kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané

  2. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

  3. V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie.

  4. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

  5. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

  1. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Predávajúcim a kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

  2. Spoločnosť Colombiana SK, s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.colombiana.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

  3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2021.

  Fair trade

  Fair trade

  100 % Nature

  100 % Nature

  Hand Made

  Hand Made

  Vážení zákazníci,

  vitajte v jedinečnom svete ColoMBiana, v ktorom sa exotická príroda a kolumbijská kultúra spája s európskym zmyslom pre detail. Spojenie ľanového oblečenia a šperkov predstavuje dokonalú súhru pohodlia a elegancie. Nechajte inšpirovať našimi kolekciami!